GENEALOGIE  FABER

 

 

I.1        Rienck OBIS, geboren ca 1625, overleden op 't Sand.

Ondertrouwd 02‑04‑1659 te Bolsward, gehuwd 23‑04‑1659 Bolsward met Lysbet SJOERTS, geboren ca 1630.

Uit dit huwelijk:

1.         Sjoert RIENCX, geboren ca 1660, overleden v 13‑5‑1678.

2.         Eelke RIENCX (zie II.2).

 

II.2       Eelke RIENCX, geboren ca 1664, overleden na ca 1699.

             Eelcke Riencx van Sneek na 19-6-1693 Burger van Bolsward.

Ondertrouwd (1) 03‑09‑1692, Sneek, gehuwd voor de kerk 30‑09‑1692, Sneek met Auckien DIRX, geboren ca 1670 Bolsward, overleden voor 1694.

Gehuwd voor de kerk (2) 11‑11‑1694 te Bolsward met Trijntie WYBERENS, geboren ca 1665 te Bolsward(?) Dochter van Wyberen N.N.

Uit het tweede huwelijk:

1.         Wybren EELTIES (zie III.1).

2.         Douwe RIENS, geboren 09‑01‑1700 te Bolsward, gedoopt (HV) 09‑01‑1700 te Bolsward.

 

III.1     Wybren EELTIES, geboren ca 1698.

Gehuwd voor de kerk 10‑05‑1722 te Bolsward met Auckjen CORNELIS, geboren ca 1700.

Uit dit huwelijk:

1.         Trijntje WYBRENS, geboren 17‑02‑1723 te Bolsward, gedoopt (NH) 18‑02‑1723 te Bolsward, overleden na 09‑06‑1751.

2.         Eeltje WYBRENS (zie IV.2).

3.         Cornelis WYBRENS, geboren 16‑01‑1725 te Bolsward, gedoopt (HV) 18‑01‑1725 te Bolsward.

4.         Douwe WYBRENS, geboren 12‑05‑1732 te Bolsward(?) Gedoopt (NH) 15‑05‑1732 te Bolsward (?).

Gehuwd voor de kerk op 20‑jarige leeftijd 29‑10‑1752 te Wirdum (NH), met Tjitske ALBERTS, geboren ca 1730 te Wirdum (?)

5.         Heero WYBRENS, geboren 24‑11‑1734, gedoopt 25‑11‑1734.

 

IV.2     Eeltje WYBRENS, mr. smid in de Schrans onder Huizum, geboren ca 1724, overleden voor 1806. Gehuwd voor de kerk 02‑06‑1754 te Bolsward met Pietrik CLASES, geboren 30‑11‑1723 te Bolsward, gedoopt (H) 02‑12‑1723 te Bolsward, overleden te Huizum (?). Dochter van Klaas GERBENS, arbeider, en Geeske DIEDERTS.

Uit dit huwelijk:

1.         Geiske EELTJES, geboren 01‑02‑1760 te Huisum (Fr.), gedoopt (NH) 17‑02‑1760 te Huisum (Fr.).

Gehuwd voor de kerk op 21‑jarige leeftijd 03‑06‑1781 te Huizum met Rinnert SYBRENS, geboren ca 1755 te Huizum.

2.         Aukjen EELTJES, geboren 02‑08‑1761, Huizum, gedoopt (NH) 16‑08‑1761 te Huizum, overleden 25‑09‑1825, Ferwerderadeel op 64‑jarige leeftijd.

Ondertrouwd 23‑10‑1789 te Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 28‑jarige leeftijd 08‑11‑1789 te Huizum met Klaas MULLER, geboren ca 1763, overleden 02‑10‑1825, zoon van Jurjen MULLER en Ytje KLAZES. Nakomelingen

3.         Wybren EELTIES (zie V.5).

4.         Klaas EELTJES, geboren op 10‑11‑1765 te Huizum (Fr.), gedoopt (NH) op 24‑11‑1765 te Huizum (Fr.).

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd 09‑08‑1789 te Huizum met Catharina PETERS, geboren ca 1765 te Leeuwarden.

5.         Gerben FABER (zie V.9).

 

V.5      Wybren EELTIES, grofsmid, geboren 06‑06‑1763 te Huizum (Fr.), gedoopt (H) 24‑06‑1763 te Huizum (Fr.), overleden 28‑04‑1789 te Wirdum op 25‑jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 13‑05‑1786 te Wirdum, gehuwd op 22‑jarige leeftijd, 28‑05‑1786 te Wirdum met Trijntje EELKES, geboren 1768 te Leeuwarderadeel.

Uit dit huwelijk:

1.         Eeltje FABER (zie VI.1).

2.         Wybren EELTIES, geboren op 13‑05‑1789 te Wirdum, gedoopt (H) op 31‑05‑1789 te Wirdum, overleden te Wirdum.

 

V.9      Gerben FABER, koopman, geboren 24‑09‑1768 te Huizum (Fr.), gedoopt (NH) 09‑10‑1768 te Huizum (Fr.), overleden 27‑07‑1826 te Dantumadeel op 57‑jarige leeftijd.

             Heeft bij akte van naamsaanneming in 1811 de familienaam ”Faber” aangenomen voor zichzelf en zijn zoons en dochters.

Gehuwd voor de kerk op 24‑jarige leeftijd, 09‑12‑1792 te Huizum met Aaltje RUURDS, geboren ..‑10‑1764 te Leeuwarden, gedoopt 21‑10‑1764 te Leeuwarden, overleden 05‑01‑1848 te Leeuwarden.

Uit dit huwelijk:

1.         Eeltje FABER, geboren ..‑..‑1794, Huizum, overleden 09‑08‑1813, Rinsumageest.

2.         Pieter FABER, geboren ..‑..‑1795, Huizum, overleden 01‑12‑1813, Dantumadeel.

3.         Herre FABER (zie VI.6).

4.         Geertruid FABER, geboren ca 1800, Huizum, overleden 18‑08‑1876 te Leeuwarderadeel. Gehuwd op 13‑05‑1821, Leeuwarderadeel met Willem ZIJLSTRA, gardenier, geboren ca 1797.Nakomelingen

5.         Kornelis FABER (zie VI.11).

6.         Pietrik FABER, geboren 28‑07‑1804, Rinsumageest.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd, 14‑05‑1826, Dantumadeel met Abraham WASLANDER NAUTA, 21 jaar oud, notaris/secretaris te IJlst, geboren 30‑12‑1804 te Franeker, overleden 26‑07‑1890 te IJlst op 85‑jarige leeftijd.

7.         Hendrik FABER (zie VI.15).

 

VI.1     Eeltje FABER, mr. grofsmid, Akkrum (Fr.), geboren 18‑04‑1787 te Wirdum (Fr.), gedoopt (DG) 29‑04‑1787 te Wirdum (Fr.). Overleden 20‑04‑1823 te Akkrum (Fr.) op 36‑jarige leeftijd.

             Heeft voor zichzelf en zijn zoons en dichters de familienaam "Faber" aangenomen bij akte van naamsaanneming d.d. 6‑12‑1811, te Akkrum (Fr.).

Gehuwd voor de kerk op 23‑jarige leeftijd, 20‑05‑1810, Makkum (DG) met Antje DIJKSTRA, 27 jaar oud, woonde te Akkrum (Fr.), geboren 26‑05‑1782, Pingjum (Fr.) (DG). Overleden 21‑10‑1824, Akkrum op 42‑jarige leeftijd, dochter van Pieter REINDERS DIJKSTRA, boerenarbeider, en Bregtje ANDRIJS.

Uit dit huwelijk:

1.         Wybren FABER, fuselier, geboren 1810, Akkrum (Fr.), overleden 23‑04‑1830,  Groningen.

2.         Pieter FABER (zie VII.2).

3.         Reinder FABER (zie VII.4).

4.         Bartle FABER (zie VII.6).

5.         Bregtje FABER, geboren 07‑02‑1817, Akkrum (Fr.), overleden 27‑05‑1900, Utingeradeel (Fr.) op 83‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 39‑jarige leeftijd, 18‑12‑1856 te Utingeradeel. Echtgenoot is Albert JASPER, 43 jaar oud, schipper, geboren 15‑01‑1813, Oude Haske. Overleden 28‑10‑1897, Akkrum op 84‑jarige leeftijd, zoon van Harmen JASPER, arbeider, schipper en turfschipper, en Feikjen JELKES.Nakomelingen.

6.         Trijntje FABER, geboren 11‑02‑1819, Utingeradeel, overleden 10‑06‑1829, Veenhuizen op 10‑jarige leeftijd .

7.         Tjitse FABER (zie VII.12).

8.         Andries FABER, militair, geboren 29‑12‑1822, Utingeradeel, overleden 06‑03‑1853, Woerden op 30‑jarige leeftijd.

 

VI.6     Herre FABER, gardenier (kweker), geboren ca 1797 te Huizum, overleden 12‑10‑1878, Deinum.

Gehuwd (1) 13‑11‑1824 te Leeuwarderadeel met Tietje DE JONG, dienstmeid, geboren ca 1800, overleden ca 1835, dochter van Pier PIERS en Tjietske ANSKES.

Gehuwd (2) 29‑08‑1835 te Leeuwarderadeel met Wopkjen ROMER, geboren ca 1791, Roordahuizen, Idaarderadeel, dochter van Yde PIETERS en Hiltje WIGLEMA.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Aaltje FABER, geboren 04‑03‑1825, Leeuwarderadeel.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd 20‑02‑1851, Barradeel met Jan van der VEER, geboren ca. 1825 te Barradeel (?)

2.         Pier FABER (zie VII.17).

3.         Gerben FABER, geboren 11‑11‑1829, Leeuwarderadeel, overleden 19‑12‑1829, Leeuwarderadeel, 38 dagen oud.

 

VI.11   Kornelis FABER, koopman, geboren ..‑..‑1802, Rinsumageest, overleden 01‑05‑1869, Leeuwarden.

Gehuwd 08‑11‑1843 te Leeuwarden met Hendrica WARTENA, geboren ca. 1820.

Uit dit huwelijk:

1.         Geertruida FABER, geboren 29‑11‑1843, Leeuwarden.

 

VI.15   Hendrik FABER, grofsmid, geboren ..‑..‑1806, Huizum, overleden 02‑05‑1831, Maastricht.

Gehuwd 19‑07‑1829 Het Bildt met Trijntje de JONG, geboren ..‑..‑1806, Vrouwenparochie.

Uit dit huwelijk:

1.         Aaltje FABER, geboren 17‑04‑1830, Het Bildt.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd 06‑05‑1852, Het Bildt met Jan POLSTRA, geboren ..‑..‑1827 te Hallum.

 

VII.2    Pieter FABER, landbouwer, geboren 12‑02‑1812 te Akkrum (DG), overleden 19‑02‑1888, Nuis gem. Marum op 76‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 28‑jarige leeftijd 09‑05‑1840 te Rauwerderhem met Japke SIJBRANDIJ, 24 jaar oud, geboren 27‑08‑1815 te Deersum (Fr.) (NH), overleden na 1888, dochter van Sybrand HINDRIKS SYBRANDY en Anskjen SIJTGES.

Uit dit huwelijk:

1.         Antje FABER, geboren 16‑07‑1841, Deersum (Fr.) (DG), overleden 20‑01‑1929 te Irnsum op 87‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd, 24‑01‑1867 te Rauwerderhem met Wiltje SCHAAP, 26 jaar oud, schoenmakersknecht 1859, timmermansknecht 1867, tolpachter 1874, geboren 16‑09‑1840 te Irnsum (NH), overleden na 1878, zoon van Douwe SCHAAP, arbeider, en Akke de VRIES, naaister. Nakomelingen.

2.         Sybren FABER, landbouwer (1877), winkelier, geboren 29‑07‑1843, Deersum (Fr.) (NH), overleden 03‑04‑1899, Nuis gem. Marum op 55‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 34‑jarige leeftijd 29‑12‑1877 te Ooststellingwerf met Lammigjen KARSTENS WEMER, 38 jaar oud, geboren 04‑07‑1839, Donkerbroek, overleden 10‑02‑1927, Oosterwolde op 87‑jarige leeftijd. Weduwe van Jacob Lammerts Schipper overleden 21‑4‑1869 te Oudehorne, dochter van Karste SANDERS WEMER en Antje WILTS van der MEULEN.

           3.          Anskjen FABER, veehoudster, geboren 25-08-1846, Poppingawier (Fr.) overleden 12-10-1929,

                        Henaarderadeel (Fr.) op 83-jarige leeftijd.

                        Gehuwd op 24-jarige leeftijd,24-09-1870 te Wijmbritseradeel met Siebren BRUINSMA, 34 jaar oud,

                        landbouwer en veehouder, geboren 01- 06-1836 te Roordahuizum, overleden 05-10-1924, Itens op 88-jarige

                        leeftijd. Weduwnaar van Eke Doekes Fokma overl. 31-12-1864, Itens,

                        27  jaar. Zoon van Siebren BRUINSMA en Baukje SMEDING. Nakomelingen.

4.         Trijntje FABER, geboren 06‑01‑1849, Poppengawier gem. Rauwerderhem (DG), overleden 16‑05‑1852, Nuis op 3‑jarige leeftijd.

5.         Bregtje FABER, geboren 02‑01‑1851, Poppengawier (Fr.) (DG).

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd 27‑04‑1872, Wymbritseradeel met Auke van der VELDE, 21 jaar oud, timmermansknecht (1872), geboren 11‑09‑1850 te Oosthem, overleden 11‑02‑1917, Nuis gem. Marum op 66‑jarige leeftijd, zoon van Watte van der VELDE, boer (1840, 1860), en Johanneske DOUMA. Nakomelingen.

6.         Bartle FABER, geboren 03‑08‑1853, Nuis (NH), overleden 01‑06‑1859, Nuis op 5‑jarige leeftijd.

7.         Eeltje FABER, geboren 13‑07‑1855 te Marum. Gehuwd op 21‑jarige leeftijd 28‑04‑1877, Marum met Engberdina de KLEINE, 24 jaar oud, z.b., geboren 17‑10‑1852, Lucaswolde gem. Marum, dochter van Jannes de KLEINE en Lieuwke WESTERHOF.

 

VII.4    Reinder FABER, verversknecht, geboren 07‑02‑1814, Akkrum, overleden 21‑07‑1849, Groningen op 35‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 31‑03‑1839 te Groningen met Johanna LEISENAAR, 32 jaar oud, naaister, geboren 22‑02‑1807, Groningen, gedoopt 22‑02‑1807, Groningen, overleden 13‑09‑1854 te Groningen op 47‑jarige leeftijd, dochter van Hindrik LEISENAAR, korenmeester, en Hendrikjen ZELVERS.

Uit dit huwelijk:

1.         Henderikus FABER, erkend als wettige zoon, geboren 28‑12‑1832 te Groningen, overleden 10‑03‑1842 te Amsterdam op 9‑jarige leeftijd.

2.         Antje FABER, dienstmeid, geboren 08‑12‑1839, Groningen.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 22‑05‑1864 te Groningen met Derk SWINT, 25 jaar oud, smidsknecht, geboren op 10‑07‑1838 te Groningen, zoon van Pieter SWINT, koopman, en Maria de BLAU. Nakomelingen.

 

VII.6    Bartle FABER, hoofdonderwijzer, Nuis (Gr.), geboren 08‑08‑1815, Akkrum (Fr.). Overleden 06‑05‑1893, Groningen op 77‑jarige leeftijd. Gehuwd (1) op 33‑jarige leeftijd 14‑10‑1848 te Marum met Geertruida DAMSTÉ, 25 jaar oud, geboren 29‑04‑1823 te Nuis, overleden 03‑03‑1863, Nuis op 39‑jarige leeftijd, dochter van Ds. Reinder DAMSTÉ, NH predikant, Nuis en Niebert, en Baukje WILHELMIJ, Nuis (Gr.).

Gehuwd (2) 01‑05‑1864 te Nuis met Petronella BRONGERS, 37 jaar oud, onderwijzeres, geboren 22‑02‑1827 te Groningen, overleden 01‑09‑1896 te Groningen op 69‑jarige leeftijd. dochter van Roelf BRONGERS, schoolmeester, en Elizabeth van BEEK.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Baukje FABER, geboren 30‑08‑1849, Nuis, overleden 13‑01‑1852, Nuis op 2‑jarige leeftijd.

2.         Bernard FABER, geboren 21‑06‑1851, Nuis, overleden 23‑11‑1852, Nuis op 1‑jarige leeftijd.

3.         Baukje FABER, geboren 18‑06‑1853, Nuis, overleden 26‑03‑1860, Nuis op 6‑jarige leeftijd.

4.         Bernard FABER (zie VIII.19).

5.         Antje FABER, geboren 21‑05‑1858, Nuis, overleden 20‑04‑1942 Bedum (Gr.) op 83‑jarige leeftijd. Gehuwd op 19‑jarige leeftijd 20‑08‑1877 te Marum met Pieter HOLTHUIS, 24 jaar oud, geboren op 10‑01‑1853 te Oostwold Midwolda, overleden 15‑07‑1945, Bedum op 92‑jarige leeftijd, zoon van Jan HOLTHUIS, schoenmaker, en Grietje KOSTER. Nakomelingen.

6.         Dr. Elia FABER Officier in de Orde van Oranje Nassau (zie VIII.23).

Uit het tweede huwelijk:

7.         Roelf FABER, geboren 20‑01‑1865, Nuis, overleden 05‑06‑1887, Nuis op 22‑jarige leeftijd.

8.         Geertruida FABER, geboren 24‑11‑1866, Nuis, overleden 01‑09‑1885, Nuis op 18‑jarige leeftijd.

 

VII.12  Tjitse FABER, militair, geboren 26‑10‑1820, Utingeradeel, overleden 07‑06‑1872, Putten op 51‑jarige leeftijd. Gehuwd op 42‑jarige leeftijd 22‑03‑1863 te Putten met Jacobje NUIJEN (Jannetje), 30 jaar oud, winkelierster, geboren 30‑07‑1832 te Putten, overleden 07‑02‑1889 te Putten op 56‑jarige leeftijd, dochter van Aalbert NUIJEN, arbeider, en Aaltje TERMAAT.

Uit dit huwelijk:

1.         Albertus FABER, geboren ..‑09‑1864, Putten, overleden 27‑09‑1865, Putten.

2.         Antje FABER, geboren ..‑08‑1865, Putten, overleden 29‑10‑1865, Putten.

3.         Aaltje FABER, geboren 1866, Putten, overleden 16‑11‑1877, Putten.

4.         Antje FABER, geboren 1869, Putten, overleden 15‑07‑1887, Putten.

 

VII.17  Pier FABER, grofsmid, geboren 13‑06‑1827, Huizum, overleden 29‑10‑1910 te Schoterland op 83‑jarige leeftijd. Gehuwd (1) op 24‑jarige leeftijd 21‑04‑1852, Barradeel met Dieuwke FABER, 23 jaar, geboren 15‑10‑1828 te Barradeel, overleden 11‑02‑1858, Het Bildt op 29‑jarige leeftijd. Gehuwd (2) op 41‑jarige leeftijd op 27‑05‑1869, Het Bildt met Antje VOGEL, 20 jaar, geboren 19‑11‑1848 te Hallum, overleden 05‑02‑1933 te Apeldoorn op 84‑jarige leeftijd, dochter van Jelle VOGEL en Pietje de JONG.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Herre FABER, geboren 08‑02‑1853, Het Bildt, overleden op 26‑05‑1853, het Bildt, 107 dagen oud.

2.         Herre FABER, geboren 02‑02‑1854 Het Bildt.

3.         Wopke FABER, geboren 10‑04‑1855 Het Bildt, overleden op 08‑04‑1909, Leeuwarden op 53‑jarige leeftijd, ongehuwd.

4.         Rein FABER (zie VIII.34).

5.         Ale FABER, geboren 07‑01‑1858, Het Bildt, overleden 27‑06‑1859, Het Bildt op 1‑jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:

6.         Pietje FABER, geboren 30‑07‑1869.

Gehuwd op 18‑jarige leeftijd 07‑06‑1888, Menaldumadeel met Christiaan de VRIES, geboren ..‑..‑1868 te Drachten.

7.         Cornelis FABER, geboren 22‑10‑1870, Het Bildt.

8.         ..... FABER, geboren op 27‑02‑1874, Het Bildt, overleden 27‑02‑1874, Het Bildt, 0 dagen oud.

9.         Minne FABER, geboren 19‑10‑1876, Het Bildt, overleden 03‑11‑1876 Het Bildt, 15 dagen oud.

10.       Gerben FABER (zie VIII.42).

 

VIII.19 Bernard FABER, leraar, Utrecht, geboren 17‑08‑1855, Nuis, overleden 09‑11‑1886, Utrecht op 31‑jarige leeftijd. Gehuwd met Anna FUCHS, geboren 12‑01‑1858, Den Haag, overleden 13‑11‑1923, Den Haag op 65‑jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria FABER, apothekersassistente, geboren 21‑08‑1883, Hoorn, overleden 20‑10‑1962, Den Haag op 79‑jarige leeftijd.

2.         Bartle FABER (zie IX.2).

3.         Bernard FABER, N.O.I.B.B. Ambtenaar Gouverneur Secr. (O.I. hoofdambtenaar); journalist, geboren 31‑03‑1887, Utrecht, overleden 31‑01‑1945, Den Haag op 57‑jarige leeftijd, begraven 07‑02‑1945, Leiden.

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd 08‑11‑1916, Leiden met Engelina SLOOS, 31 jaar oud, geboren  25‑08‑1885, Leiden, overleden 29‑06‑1957, Leiden op 71‑jarige leeftijd, begraven 03‑07‑1957, Leiden, dochter van Hermanus SLOOS en Engelina ABSPOEL.

 

VIII.23 Dr. Elia FABER, Officier in de Orde van Oranje Nassau, oogarts, Deventer, geboren 03‑08‑1860, Nuis (NH), overleden 22‑03‑1944, Nijmegen op 83‑jarige leeftijd, begraven 27‑03‑1944 te Gorssel. Ondertrouwd 12‑04‑1888 Utrecht, gehuwd op 27‑jarige leeftijd 01‑05‑1888, Utrecht met Theodora FUYT, 23 jaar oud, geboren 17‑08‑1864, Utrecht (NH), overleden 19‑01‑1938, Epse op 73‑jarige leeftijd, begraven 22‑01‑1938 te Gorssel, dochter van Abraham FUIJT, militair, gymnastiekleraar, Utrecht, en Maria van BEEK, woonde te Utrecht.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria (Iep) FABER, tuinarchitecte, geboren 14‑02‑1899, Deventer (NH), overleden 07‑01‑1983, Nijmegen op 83‑jarige leeftijd. Gehuwd op 32‑jarige leeftijd 26‑03‑1931 te Gorssel, gehuwd 26‑03‑1931 te Gorssel met Pieter (Piet) RUIJSCH van DUGTEREN, 35 jaar oud, kweker, geboren 07‑12‑1895 te Wijchen (NH), overleden 20‑11‑1944, Neuengamme op 48‑jarige leeftijd, zoon van Dr. Pieter RUIJSCH van DUGTEREN, arts, Wijchen, en Jacoba BESZELSEN.

 

VIII.34 Rein FABER, smid, geboren 27‑10‑1856, Het Bildt.

            Het gezin van Rein Piers Faber en Attje Jacobs Brolsma is 13‑04‑1891 vanuit St.Jacobi Parochi geemigreerd naar de Verenigde Staten.

                Gehuwd op 26‑jarige leeftijd 24‑05‑1883, Het Bildt met Attje BROLSMA, 27 jaar oud, geboren 09‑03‑1856, Het Bildt.

Uit dit huwelijk:

1.         Grietje FABER, geboren 26‑12‑1883, Het Bildt.

2.         Pier FABER, geboren 06‑02‑1885, Het Bildt.

3.         Jacob FABER, geboren 05‑02‑1886, het Bildt.

4.         Herre FABER, geboren 19‑05‑1887, Het Bildt.

5.         Dieuwke FABER, geboren 24‑06‑1888, Het Bildt.

6.         Hessel FABER, geboren 13‑06‑1890, Het Bildt, overleden ..‑09‑1973 te Ohio USA.

 

VIII.42 Gerben FABER, koffiehuishouder, geboren 19‑10‑1876, Het Bildt.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd 09‑05‑1903, Leeuwarden.) met Sjoukje WESTRA, 28 jaar oud, geboren 03‑05‑1875, Idaarderadeel.

Dochter van Jan Westra en Johanna van der Steen.

Uit dit huwelijk:

1.         Antje (Aartje) FABER, geboren op 01‑01‑1916 te Apeldoorn, overleden op 11‑01‑2002 te Apeldoorn op 86‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 03‑05‑1939 te Apeldoorn met Geurt van den BERG, 24 jaar oud, geboren op 06‑08‑1914 te Apeldoorn, overleden op 15‑11‑1988 te Apeldoorn op 74‑jarige leeftijd, zoon van Geurt van den BERG en Catharina JETHS.

 

IX.2     Bartle FABER, officier van gezondheid 2de kl. v.h. Indisch Leger. Geboren 09‑06‑1885, Utrecht, overleden 14‑01‑1913 te Soerabaya op 27‑jarige leeftijd. Gehuwd op 26‑jarige leeftijd 14‑03‑1912 te Groningen met Lucia de GROOT, 21 jaar oud, geboren 26‑03‑1890, Groningen, overleden 11‑08‑1974, Vlagtwedde op 84‑jarige leeftijd, dochter van Willem de GROOT, klerk, gemeente‑ontvanger te Groningen en Martha DIJKGRAAF.

Uit dit huwelijk:

1.         Bernard FABER (zie X.1).

 

X.1      Bernard FABER, advocaat, ambtenaar, geboren 29‑12‑1912 te Batavia, overleden 17‑12‑1982 Delft op 69‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 31‑jarige leeftijd 29‑06‑1944 te Utrecht met Annegien TIMMER, 24 jaar oud, geboren 05‑03‑1920, Utrecht, overleden 12‑11‑1967, Amsterdam op 47‑jarige leeftijd.

Gehuwd (2) op 61‑jarige leeftijd 17‑08‑1974 Rotterdam met Adriana GODFROY, 54 jaar oud, geboren op 05‑08‑1920, Rotterdam.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Elise FABER, geboren 21‑11‑1944 te Amsterdam.

2.         Bartle FABER, geboren 22‑10‑1946 te Amsterdam.